DIREKTORI KAKITANGAN KOLEJ KOMUNITI SELAYANG 2023

PEGAWAI TERTINGGI
AHLI MESYUARAT PENGURUSAN
PEJABAT PENTADBIRAN
UNIT PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
UNIT KEUSAHAWANAN
UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
UNIT AKADEMIK
UNIT PENGAJIAN AM
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT